ΕΣΠΑ

Σχεδιασμος

Ο σχεδιασμός των εργαλείων γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τον πελάτη για την κατανόηση των απαιτήσεων του. Κατόπιν σχετικής μελέτης, καταλήγουμε στην τελική μορφή του προϊόντος με κάθε λεπτομέρεια. Ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής για ταχύτητα παράδοσης, υψηλή ποιότητα και χαμηλά κοστολόγια, έχουμε εξοπλιστεί με το CAM/CAD της SIEMENS NX-Unigraphics. Στόχος μας, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πιο απαιτητικές ανάγκες για ιδιαίτερες μορφές εργαλείων και εξαρτημάτων, άμεση παράδοση και υψηλές ακρίβειες στην κατασκευή. Σε συνδυασμό με την πολυετή πείρα μας και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα τα παραπάνω.